Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost.

V rámci projektu „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.

Soutěž probíhá od 25. února do 5. září 2022

v Moravskoslezském kraji a v Opolském vojvodství.

 Jak se do soutěže můžete přihlásit?

  • Elektronicky zašlete 1 fotografii s názvem a vaším kontaktem na e-mail foto@stabruntalsko.cz (velikost fotografie max. 5MB, ve formátu JPG).
  • Soutěží se o hodnotné ceny.
  • Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2022.

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Foto: STA Bruntálsko