ČR | Ministerstvo zahraničních věcí se zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 16. února 2023 zemřel Mgr. Jakub Dürr, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, skvělý diplomat, politolog, polonista a bývalý náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, náměstek ministra zahraničních věcí ČR a prorektor pro zahraniční a vnější vztahy Univerzity Palackého.

Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

„S velikou bolestí jsem přijal zprávu o úmrtí váženého kolegy Jakuba Dürra, velvyslance České republiky v Polské republice. Pro českou diplomacii udělal mnoho nejen v Polsku, v minulosti neúnavně prosazoval naše zájmy v Evropské unii, evropským záležitostem se s houževnatostí věnoval i v ústředí. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Velvyslanec Jakub Dürr působil v české diplomacii více než dvanáct let. Nejprve byl českým velvyslancem ve Výboru stálých zástupců I na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii. Po návratu z vyslání v Bruselu se stal náměstkem ministra zahraničí a po dobu téměř tří let vedl evropskou sekci. V prosinci 2021 se stal mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Polské republice.

Jakub Dürr vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů, např. na Jagellonské univerzitě v polském Krakově. Vykonával rovněž funkci prorektora pro zahraniční a vnější vztahy Univerzity Palackého a v letech 2008 – 2009 působil na pozici náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jakub Dürr patřil mezi výrazné české diplomaty, kteří významně přispěli k pevnému ukotvení Česka v Evropské unii. Zanechal nesmazatelnou stopu na celkové podobě a směřování české unijní politiky v době našeho dospívání v Unii. Ve svém působení byl vždy veden zájmem posílit hlas Česka ve světě a přispět k jeho pozitivnímu vnímání ze strany zahraničních partnerů.

Byl rozeným diplomatem, jedním z nejvíce respektovaných a oblíbených všude tam, kam přijel. Svou každodenní prací a osobním nasazením zlepšoval vztahy i reputaci současného Česka. Měl dar tlumit spory a nedůvěru, byl otevřený, laskavý a pozitivní, lidé různých názorů a orientací ho nejen uznávali, ale také měli rádi. Neváhal s nadstandardním nasazením v pomoci slabším a pronásledovaným, zemím i jednotlivcům.

Jako vysoce postavený diplomat prosazoval rozšíření zemí o západní Balkán, jako prorektor Palackého Univerzity umožnil studovat talentovaným Bosňanům, seznam jeho úsilí by byl dlouhý. Ztratili jsme v něm nejen kolegu, ale i výjimečného a poctivého člověka.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR