ČR | Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, aktuální bezpečnostní situací v České republice a aktuálním děním na Ukrajině.

Foto: Vláda ČR

Ministryně obrany a náčelník Generálního štábu Armády České republiky informovali členy Bezpečnostní rady státu o současných hrozbách pro Českou republiku a o možných změnách strategie obrany České republiky.

Bezpečnostní rada státu se také věnovala přípravě cesty vládní delegace do Kyjeva.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí rozpracovaný ideový záměr zajišťující bezpečnost a odolnost klíčové infrastruktury státu prostřednictvím vybudování jednotné komunikační platformy obsažený v materiálu „Projekt BIVOJ – ideový záměr“.

Bezpečnostní rada státu schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2023–2025 a dále vzala na vědomí 10. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o provedené úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu, se stavem k 1. 1. 2022 a Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny, se stavem k 1. 1. 2022.

Zdroj: Vláda ČR