BRUNTÁLSKO, POLSKO | Velvyslanectví Polské republiky v Praze převzalo záštitu nad projektem „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“.

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne v loňském roce uzavřely mezi sebou memorandum o česko-polské přeshraniční spolupráci. Jejich aktivity se soustředí na podporu a propagaci obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie.

Obě organizace realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. V rámci projektu například probíhají společná setkávání, vyhlásila se fotografická soutěže Moje oblíbené místo, pracuje se na šesti multimediálních výstupech a chystá se slavnostní večer s vyhlášení výsledků fotografické soutěže a vyhodnocením celoročního projektu.

Nad celým projektem převzalo záštitu Velvyslanectví Polské republiky v Praze. Ve svém dopise o tom informoval společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. chargé d’affaires a.i. pan Antoni Jerzy Wręga.

„Oceňuji, že se polsko-česká spolupráce rozvíjí nejen na politické úrovni, ale také na úrovni místních orgánů, institucí a obcí. Společné polsko-české iniciativy přispívají k rozvoji přeshraniční spolupráce a vytváření podněty k lepšímu poznávání společností žijících po obou stranách hranice. Jsem přesvědčen, že projekt poslouží k budování dobrých sousedských vztahů mezi českou a polskou společností,“ napsal Antoni Jerzy Wręga.

Nad celým projektem převzal záštitu také velvyslanec České republiky v Polské republice J.E. Jakub Dürr. Více si můžete přečíst v článku “Projekt Česko-polská cesta po regionu zaštítil velvyslanec Jakub Dürr“.