BRUNTÁLSKO, POLSKO | Nad projektem „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“ převzal záštitu velvyslanec České republiky v Polské republice J.E. Jakub Dürr.

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne v loňském roce uzavřely mezi sebou memorandum o česko-polské přeshraniční spolupráci. Jejich aktivity se soustředí na podporu a propagaci obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie.

Obě organizace realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. V rámci projektu například probíhají společná setkání, vyhlásila se fotografická soutěže Moje oblíbené místo, pracuje se na šesti multimediálních výstupech a chystá se slavnostní večer.

Nad celým projektem převzal záštitu velvyslanec České republiky v Polské republice J.E. Jakub Dürr. „Společný projekt Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region je zajímavou a velmi přínosnou iniciativou na česko-polském pomezí, a proto jsem velmi rád udělil záštitu nad realizací těchto aktivit,” řekl velvyslanec České republiky v Polské republice J.E. Jakub Dürr.