BRUNTÁL | Zastupitelstvo města souhlasí s prodej pozemků na Dukelské ulici společnosti, která v Bruntále připravuje výstavbu nové prodejny pro obchodní řetězec Lidl.

Foto: MěÚ Bruntál

Jde o pozemek o rozloze bezmála sedm tisíc metrů čtverečních pod bývalým kulturním střediskem zvaným Kreml a v jeho blízkosti. Zatímco pozemky patří městu Bruntálu, budova patří soukromému vlastníkovi. Společnost Lidl by chtěla budovu zbourat a postavit zde novou prodejnu. Plány veřejně prezentoval její zástupce v únoru na zasedání městských zastupitelů.
Na zasedání v úterý 9. dubna městští zastupitelé jednali již přímo o prodeji pozemků. Schválili návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej parcel za znalcem stanovenou kupní cenu 1 062,10 Kč za m² bez DPH společnosti IMMOMARKET – 2 s.r.o., která Lidlu vše pro výstavbu nové prodejny zajišťuje.

„Budoucí kupní smlouva je koncipována tak, že pokud nedojde k uskutečnění tohoto záměru, nebude vydáno územní rozhodnutí do pěti let, pak tato smlouva zaniká a v podstatě pozbývá platnosti. Pokud by došlo k postupné realizaci tohoto záměru, samotná kupní smlouva má výhrady k převoditelnosti předmětu na jiné subjekty než na společnost Lidl,“ vysvětlil vedoucí Odboru správy majetku, investic a dotací Michal Kafura.

Před městské zastupitele předstoupil také jednatel společnosti IMMOMARKET – 2 s.r.o. Václav Vittek, aby referoval o vývoji projektu. „Projekt se vyvíjí, jednáme nyní s dotčenými organizacemi statní správy a samosprávy. Samozřejmě se vše snažíme přizpůsobit tak, abychom uspěli v územním řízení,“ konstatoval Václav Vittek, který také podrobněji hovořil o plánovaném dopravním řešení, o komunikačních liniích pro pěší, o systému parkování i o návrzích podoby plánované prodejny a jejího okolí.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.