KRNOV | Pětihektarový pozemek po bývalé slévárně stále čeká na své využití. Jeho vlastník, společnost Fascination, dosud nenašel kupce a tak se po roce opět obrátil na město, zda by ještě jednou nezvážilo jeho případnou koupi. Žádostí se budou zabývat zastupitelé.

Foto: ilustrační Pixabay

„Zástupce vlastníka nás informoval, že firma zajistila v průběhu léta odvoz materiálu, který se na pozemku nacházel po demolici areálu, a protože tím splnila podmínku města, žádá o obnovení jednání o koupi pozemku. Jsem rád, že soustředěný tlak odboru životního prostředí na vlastníka ve věci likvidace odpadu problematiku posouvá a věřím, že se toto téma brzy opět dostane na řádné projednání v zastupitelstvu města,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

O pozemky má město dlouhodobě zájem. Pokud by bylo jejich vlastníkem, mohlo by rozhodovat, k jakému využití bude přestavba území postupnými kroky směřovat, kontrolovat vývoj přestavby území, vybírat vhodné záměry a investory. Kupní smlouvu na výkup pozemku projednávali zastupitelé v září loňského roku, ale kvůli velkému množství materiálu, který podle laboratorních zkoušek byl odpadem, záležitost odložili s tím, že vedení města bude dále s majitelem pozemku jednat. Jednání tehdy ale nepokročila a proto ani na prosincovém zasedání zastupitelé výkup pozemků neschválili.

Zdroj: MěÚ Krnov