KRNOV | Město Krnov se stane jediným vlastníkem Prioru. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří na svém posledním zasedání schválili odkoupení pozemku a spoluvlastnického podílu na budově, a to za 37 milionů korun. Záměrem města je objekt v příštích letech přebudovat tak, aby se v něm našlo dost místa nejen pro prodejny, ale hlavně pro městskou knihovnu a další byty.

Foto: Zdenka Spurná

Kdy dojde k převzetí budovy od společnosti Prior, obchodní domy, objasnila vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová: „Nyní nás čeká uzavření kupní smlouvy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhrada kupní ceny. Až bude proces provedení vkladu do katastru ukončen, dojde k fyzickému předání objektu. Předběžně jsme domluveni na 31. října. Pro nájemce prodejních prostor se po tomto datu nic nezmění, v současnosti uzavřené nájemní smlouvy zůstávají platné a přecházejí na město, jako nového vlastníka.“

V příštích měsících pak město začne připravovat rekonstrukci objektu. Bude při tom vycházet ze studie proveditelnosti, kterou vloni zpracovala ostravská pobočka architektonické kanceláře RMJM.

„Počítá se v ní se zachováním prodejních prostor, ale jejich zmenšením, s přesunem knihovny a výstavbou bytů nad administrativní částí. Byť studie proveditelnosti je precizní, musíme pečlivě nadefinovat zadání. Dnešní moderní knihovny pracují úplně jinak, než jak to známe dosud, je to spíše spolkový dům. Je třeba také promyslet, zda tam nechceme městský sál, například pro pořádání zasedání zastupitelstva. Vše budou pečlivě připomínkovat komise a zastupitelé. Až budeme mít zadání, bude vyhlášena architektonická soutěž a až pak dojde řada na projektování. Není proto reálné, abychom stříhali pásku dřív než za pět let, a to je velmi optimistický odhad,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.