BRUNTÁL | Po několikerém projednání v orgánech města zastupitelé na svém zasedání v úterý 11. prosince přijali usnesení, které znovu přibližuje realizaci přístavby bruntálského wellness centra.

Foto: MěÚ Bruntál

Příprava původně plánovaného saunového světa se v letošním roce pozastavila. Důvodem byla finanční náročnost stavby – více než dvojnásobná ve srovnání s předpokládanými náklady, uváděnými v původní studii.

Zastupitelé se několik měsíců rozhodovali, jak postupovat dále, aby nedošlo k enormnímu zatížení městských financí a současně aby dostáli záměru rozšířit wellness centrum o saunový komplex a výukový bazén.

Původně se mělo jednat o dva samostatné projekty, ale s ohledem na finanční stránku věci a současnou i výhledovou realizaci mnoha dalších projektů bylo od tohoto řešení upuštěno.

Po mnoha diskusích se zastupitelé dohodli na řešení, které bude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Schválili vyhlášení výběrového řízení na zhotovení studie a kompletní projektové dokumentace přístavby saunové zóny a výukového bazénu v rámci jednoho projektu s maximálními investičními náklady ve výši 73 milionů korun s DPH.

V rozpočtu města na příští rok se počítá s financemi na pořízení projektové dokumentace přístavby, samotná realizace připadá v úvahu až v roce 2021.

Foto: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.