BRUNTÁL | Bruntálští zastupitelé dali zelenou uskutečnění záměru vybudování nového potravinářského podniku na území města. Schválili prodej pozemků společnosti taneco a. s., která v Bruntále plánuje zrealizovat svůj podnikatelský záměr a postavit zde závod, jenž se v budoucnu může stát významným místním zaměstnavatelem.

Foto: MěÚ Bruntál

Společnost taneco a.s. se sídlem v Krnově projevila zájem o pozemky v celkové výměře 8,47 hektarů v nezastavěné západní části města (ulice U Stadionu). Na pozemcích chce vybudovat a provozovat závod na prvovýrobu a zpracování produkce ryb a zeleniny do potravinových produktů. V podniku by v budoucnu – podle záměru – mohlo najít uplatnění až 235 zaměstnanců.

Zastupitelé v úterý 12. prosince hlasovali o schválení prodeje pozemků a také o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem a firmou taneco a.s. Cena pozemků byla znaleckým posudkem stanovena na 29,645 milionů korun, které se v případě uskutečnění prodeje stanou příjmem rozpočtu města. Pro prodej pozemků hlasovalo všech 22 hlasujících zastupitelů.

Zdroj: MěÚ Bruntál