BRUNTÁL | Téma stavby zimního stadionu v Bruntále bylo opět předmětem dlouhé diskuse na zasedání zastupitelstva města v úterý 7. listopadu. Nakonec se zastupitelé těsnou většinou přiklonili k realizaci nového sportovního zařízení v Kavalcově ulici.

Foto: MěÚ Bruntál

Zastupitelé obdrželi zpracovanou studii proveditelnosti zimního stadionu ve variantách se sportovní halou. Studie nabídla několik variant řešení: jak pro lokalitu „Rýmařovskou“ (prostor stávající ledové plochy), tak pro lokalitu „Kavalcovu“ připadala v úvahu tzv. malá, střední nebo velká varianta.

Zatímco malá varianta předpokládá stavbu samotného zimního stadionu, střední varianta počítala současně s realizací malé sportovní haly (1 hrací plocha, prostory pro stolní tenis) a velká varianta nabízela k zimnímu stadionu velkou sportovní halou (2 hrací plochy, prostory pro stolní tenis).

Zastupitelé byli také obeznámeni s finanční náročností jednotlivých řešení, kdy i střední varianta – neuskutečnitelná jen z vlastních zdrojů – by znamenala finanční zatížení města s výrazným dopadem na realizaci dalších investičních akcí, ale i na čerpání dotací v příštích letech.

Čtrnáct členů sedmadvacetičlenného orgánu nakonec hlasovalo pro realizaci projektu výstavby zimního stadionu v malé variantě v Kavalcově ulici. Pokud tedy bude celý záměr s předpokládanými náklady přes sto milionů korun uskutečněn, bude stadion umístěn v areálu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál.

Zastupitelé také uložili zahájit projektovou přípravu výstavby zimního stadionu dle doporučené varianty.

Uvedená usnesení zastupitelstva jsou ale teprve počátečními úkony v rámci přípravy záměru vybudování nového sportovního zařízení. Kdy bude zimní stadion skutečně stát, jak bude vypadat, jakým způsobem bude provozován – na tyto a řadu dalších otázek odpoví teprve blízká budoucnost, výsledky jednání orgánů města, finanční možnosti a další skutečnosti.

Zdroj: MěÚ Bruntál