BRUNTÁL | Bruntálští zastupitelé na svém ustavujícím zasedání v úterý 30. října zvolili starostu města, dva jeho zástupce a další členy rady města.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Ve funkci starosty města pokračuje Ing. Petr Rys, MBA, který stál v čele radnice uplynulých osm let, předtím byl místostarostou. Veřejným hlasováním jej do čela města zvolilo třiadvacet z pětadvaceti přítomných zastupitelů, dva se zdrželi hlasování.

Zástupci starosty jsou Ing. Hana Šutovská z BRUNTÁL 2018 a Bc. Martin Henč z ANO 2011. První místostarostce byly volbou určeny následující gesce: odbor správy majetku, investic a dotací, odbor výstavby a územního plánování a oddělení školství. Druhý místostarosta má v pověření odbor sociálních věcí, oddělení kultury, oddělení informatiky a odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.

Zastupitelstvo zvolilo rovněž další členy devítičlenné rady města. Kromě tří jmenovaných uvolněných členů jsou to dále za BRUNTÁL 2018 Ing. Jan Meca a Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek, za ANO 2011 Mgr. Miroslav Šimůnek, za PROZMĚNU Radek Zatloukal a Mgr. Blanka Drabová a za ČSSD Bc. Milan Milián.

Zvoleni byli také předsedové výborů zastupitelstva města. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová za ANO 2011 a předsedou kontrolního výboru JUDr. Karel Svoboda z KSČM.