BRUNTÁLSKO, NYSA | Vážení čtenáři a diváci, již brzo odstartuje naše Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region, kterou připravilo zpravodajství STA Bruntálsko ve spolupráci s Nowiny Nyskie. Prostřednictvím video-reportáží se můžete těšit na cestování a poznávání bruntálského regionu. Dozvíte se zajímavosti o sklářství, pivovarnictví a řezbářství. Společně navštívíme farmu, projedeme se Osoblažskou úzkokolejkou a zjistíme, co všechno nám nabízí přehradní nádrž Slezská Harta. Během společné cesty se můžete těšit na další pěkná místa. Tak hurááá, už brzo vyjedeme! 

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne své aktivity soustředí také na podporu a propagaci obou svých regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.