KRNOV | Středisko volného času v Krnově se 23. října stalo místem sdílení zajímavých nápadů, zkušeností a spolupráce mezi žáky z 12 základních škol z celého kraje. V pořadí teprve druhou konferenci žákovských parlamentů pořádal žákovský parlament ZŠ Janáčkovo náměstí z Krnova a zúčastnili se jí mimo jiné starosta Krnova Tomáš Hradil spolu s místostarostou Pavlem Moravcem.

Foto: MěÚ KRNOV

Přes 120 dětí přijelo debatovat o věcech, které v rámci svých škol parlamenty řeší. Jedním ze stěžejních témat bylo, jak omezit spotřebu plastů ve školách. Žáci navrhovali spoustu variant od omezení používání jednorázových plastů, přes nahrazení plastů papírem (papírové obaly na sešity, které si vyrobí a pomalují v rámci výtvarné výchovy, papírové sáčky a brčka) až po uspořádání osvětových besed pro žáky a rodiče, jak s plasty správně nakládat.

Druhým tématem pak bylo zamyšlení se nad rolí žákovského parlamentu ve škole. Děti pracovaly v menších smíšených skupinkách, aby se lépe mezi sebou poznaly a načerpaly názory z jiných škol. Učitelé mezitím seznámila zástupkyně z organizace Centrum pro demokratické učení s možností metodické podpory ve formě různých seminářů a materiálů, které mohou při své práci s parlamentem využívat.

V úvodu programu se žáci ohlédli za poslední konferencí, která proběhla před dvěma roky v Ostravě. Připomněli si, že nejčastěji se děti v parlamentech setkávají jednou týdně (což je optimální) nebo jednou za měsíc a že jsou v něm 1 až 2 zástupci 5. – 9. ročníků. Smyslem jejich práce je zlepšení klimatu ve škole, zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky i žáky mezi sebou a spolupráce s městem. Oblíbenými akcemi organizovanými parlamenty jsou soutěže a tematicky zaměřené dny pro žáky školy, ale také charitativní akce a propojení se s různými institucemi jako je například domov seniorů.

Žákovské samosprávy jsou jednou z forem, jak se děti mohou učit přebírat odpovědnost za sebe i své okolí a aktivně ho ovlivňovat. Výzkum České školní inspekce z roku 2017 ukázal, že tuto formu spolupodílení se žáků na rozvoji školy využívá 62,5 % plně organizovaných škol a celkově 1505 všech základních škol má žákovský parlament, což potvrzuje jeho rozšířenost napříč školami v ČR. Hana Wiedemanová, ZŠ Janáčkovo náměstí.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.