KRNOV | Kvůli budování napojení nové komunikace bude z části uzavřena silnice I/57 v ulicích Opavské a Albrechtické, omezení dopravy si vyžádá výstavba přeložky a křižovatky v Petrovické ulici i křížení s Hlubčickou ulicí, trvale bude přerušena komunikace v ulici Staré Petrovické. Výrazně se zvýší počet nákladních vozidel mířících do Krnova ze všech stran. Navážet budou materiál na mosty a hlavně kamenivo na násyp silničního tělesa.

Foto: MěÚ Krnov

„První velké omezení dopravy plánujeme v ulici Opavské u čerpací stanice, kde začneme budovat kruhový objezd. Je tam nejsložitější napojení obchvatu, několik propustků, vedlejších objektů a přeložek. Uzavřeme vždy polovinu komunikace a provoz budou kyvadlově řídit semafory. Předpoklad je, že uzavírka začne 30. dubna a skončí 15. prosince,“ uvedl stavbyvedoucí Petr Pietraszek. Stejný režim zavládne také na příjezdu od Města Albrechtic, kde bude nutné odbourat část stávající komunikace a postavit rozšíření a napojení na novou silnici. Tyto práce jsou směřovány do druhé poloviny roku.

Zároveň se stavbaři intenzivně pustí do výstavby všech mostů. „V prvním půlroce bychom je měli mít odvrtány, pak budou najíždět vozidla přivážející železné konstrukce, armatury a beton. Následně začneme stavět také menší mostní objekty,“ řekl stavbyvedoucí. V současnosti se hloubí vrty v místech budoucího mostu přes železniční trať v Opavské ulici a těžká technika se přesunula z Albrechtické ulice k vodárně Zlatá Opavice, kde je plánována estakáda.
„Provádíme zde přípravné práce, máme tu beranicí soupravy a plánujeme pilotážní vrtání,“ upřesnil Petr Pietraszek. V souvislosti s pohybem těžké a velké techniky a několikanásobného přerušení místní komunikace dojde v nejbližších dnech k uzavření cyklostezky v úseku mezi koupalištěm a bývalou železniční tratí do cihelny. Lidé tudy neprojdou ani podél řeky.
„Děláme to kvůli bezpečnosti. Zvědavci dnes nemají problém přijít na deset metrů k vrtačce a fotit. Přitom je to pro ně rizikové, nemají ochranné prvky a pracovník je z toho obrovského stroje nevidí,“ vysvětlil stavbyvedoucí.

Nejen v případě této uzavírky musí zhotovitel stavby zajistit vlastníkům bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Týká se to jak zahrádek u železniční trati za nemocnicí, u vodárny, v zahrádkářských osadách Zlatá Opavice a Vysoký Břeh, tak i úpravny vody. Každou uzavírku a omezení se vedení stavby bude snažit oznámit občanům s dostatečným předstihem.

Zdroj: MěÚ Krnov