KRNOV (FOTO) | Studium a získávaní znalostí je pro žáky Střední školy průmyslové, p. o., obohaceno o zcela nový rozměr, a to zkušenosti ze stáže v zahraničí v rámci projektu Erasmus+.

V jeho rámci a s podporou mateřské střední školy osm studentů 3. ročníku čtyřletého maturitního oboru Mechanik seřizovač strávilo dvoutýdenní odbornou praxi ve dnech 3. – 16. února 2019 ve Vídni. První den se žáci seznámili se svými pracovišti a následující dny už trávili jako pracovníci v rakouských firmách zaměřených na kovovýrobu.

Kromě odborných poznatků a zkušeností s novými technologiemi získali žáci možnost rozvíjet své jazykové kompetence, ale i možnost reprezentovat úroveň svých praktických znalostí a dovedností získaných nejen během praktické výuky na SŠP Krnov, p. o. Připraven byl pro ně během víkendu i kulturní program – procházka Vídní či návštěva technického muzea.

Zdroj: SŠP Krnov, p. o.