KRNOV |Tento týden začala rekonstrukce frekventované ulice Maxima Gorkého, která vede k nemocnici. Vozovka i chodníky do konce listopadu dostanou nový povrch a provoz tak bude bezpečnější a zároveň bezbariérový. 

Foto: ilustrační – Pixabay

„V rámci rekonstrukce komunikace dojde k vybudování jízdního pásu, chodníků po obou stranách komunikace, opravě stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem a vybudování autobusových nástupišť. Akce zahrnuje také napojení uličních vpustí do stávající kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Stavba bude zahájena směrem od ulice Albrechtické k nemocnici. Příznivou zprávou je, že mimo dny frézování a pokládky živičného povrchu na vozovce bude na komunikaci umožněn dvousměrný provoz. „Také chodníky se nebudou opravovat po obou stranách ulice naráz, ale vždy po jedné straně a průběžně v celé trase. Snaha o minimalizaci obchůzek a objížděk platí i v případě frézování vozovky. Ta bude frézována vždy po úsecích, od křižovatky po křižovatku, aby bylo možné daný úsek objet přes vedlejší ulice,“ řekla. Stavební práce v ulici by se nijak neměly dotknout provozu městské hromadné dopravy. Pokud k tomu přesto dojde, budou cestující o případných změnách včas informováni.

 „V těchto dnech zhotovitel provede přípravné práce, jako vytýčení stávajících sítí, a také zahájí informační kampaň, jejímž cílem je seznámit s průběhem stavby zdejší obyvatele, organizace a firmy, včetně Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, společnosti Arriva Morava, která v Krnově provozuje městskou hromadnou dopravu, nebo školní jídelny v Albrechtické ulici, kam docházejí žáci především ze Základní školy Janáčkovo náměstí,“ upřesnil místostarosta Michal Brunclík.

Prvním velkým zásahem do života ulice bude oprava havárie plynárenského zařízení v křižovatkách ulice Maxima Gorkého s ulicemi Rooseveltovou a Seifertovou. Plynaři s ní začnou v pondělí 7. srpna, hotová má být do konce prázdnin.

Město Krnov se opravám chodníků a komunikací věnuje dlouhodobě. V současné době oprava chodníků probíhá v Boční ulici a na sídlišti Budovatelů, v přípravě je rekonstrukce chodníku před blokem SPC U. Vloni nové chodníky nebo komunikace dostaly například ulice  Rooseveltova, Čsl. armády, Revoluční či Bruntálská.