KRNOV | Novou trasu cesty do své školní jídelny musejí v těchto dnech volit žáci základní školy na Janáčkově náměstí. V ulici Maxima Gorkého totiž probíhá rekonstrukce chodníků, která předchází opravě komunikace.

Foto: MěÚ Krnov

„V současné době je stavba v první fázi. Ve směru od Albrechtické ulice k nemocnici je rozebraný levostranný chodník až po Seifertovu ulici. Než dojde k jeho povrchové úpravě, musejí se vybudovat nové základy, uložit obruby a kabely veřejného osvětlení, osadit stožáry se svítidly a napojit uliční vpusti do stávající kanalizace. Teprve až budou hotové chodníky na obou stranách ulice, dojde k rekonstrukci vozovky,“ uvedla Taťána Koláriková z odboru veřejných zakázek. Stavba, která zahrnuje také opravy stávajících vjezdů k jednotlivým nemovitostem a vybudování autobusových nástupišť, má být hotová do konce letošního roku. Za 14,2 milionu korun ji realizuje společnost Strabag.

Přestože úprava vozovky má přijít až v závěru, na jednom místě se už pracuje. Poblíž křižovatky s Albrechtickou ulicí vzniká ochranný ostrůvek, který rozdělí přechod pro chodce na dvě části. Jeho stavbu si vyžádala platná norma, která stanovuje, že délka přechodu při provozu linkové dopravy a při rekonstrukcích nesmí přesáhnout sedm metrů, a současně určuje, že přímý směr chůze nemá být odsunut o více než pět metrů. Z toho důvodu nelze využít stávající přechod a jediným vhodným řešením je dělicí ochranný ostrůvek.

„Díky ostrůvku bude možné přesunout přechod blíže k Albrechtické ulici a ostrůvek bude plnit také další funkce – usměrní dopravní proudy, zamezí předjíždění a v neposlední řadě rozdělí přecházení vozovky na dvě fáze. Tím dojde k efektivnějšímu využití mezer mezi vozidly a zvýšení bezpečnosti chodců, kteří mohou věnovat pozornost jen jednomu pruhu. Ostrůvek také zdůrazní křižovatku a změnu přednosti,“ vysvětlil změnu projektant Filip Brtna ze společnosti Terra – Pozemkové úpravy, která pro akci zpracovala projektovou dokumentaci.

Zdroj: MěÚ Krnov