BRUNTÁL | Plošnou opravou v těchto dnech prochází úsek Jiráskovy ulice v Bruntále. Dopravní omezení zde bude v platnosti ještě několik týdnů, poté však chodci, motoristé a ostatní účastníci silničního provozu dostanou k dispozici komunikace zcela nové kvality.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Povrch Jiráskovy ulice byl v úseku od křižovatky s Brožíkovou a Školní ulicí směrem k Zeyerově ulici dlouhodobě v neutěšeném stavu podobně jako chodníky po stranách komunikace. Další vysprávka výtluků nevyla cestou ke kýženému výsledku a v části u Petrina docházelo i po opravách k propadání vozovky.

Jiráskova proto byla zahrnuta do plánu plošných oprav místních komunikací v roce 2021 s vyčleněním prostředků z rozpočtu města.

Předmětem projektu je oprava povrchu stávající místní komunikace včetně navazujících chodníkových ploch, odvodnění prostoru komunikace, úpravy pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu a doplnění bezbariérových konstrukcí.

V délce 154 metrů zde bude provedena nová asfaltová komunikace včetně odvodnění. Chodníky nově dostanou povrch ze zámkové dlažby, bezbariérové nástupy a v místech pro přecházení varovné a signální pásy.

Stavbou dojde k úpravě křižovatky ulic Jiráskova – Školní – Brožíkova, úprav dozná také dopravní značení.

Stavba začala v červenci a podle smlouvy se zhotovitelem má být dokončena do osmi týdnů od převzetí staveniště, tedy nejpozději do poloviny září letošního roku. Náklady představují částku tři miliony korun včetně DPH.

„Každá akce podobného rozsahu přináší nepříjemnosti a dopravní komplikace. Souvislá oprava Jiráskovy ulice je naplánována tak, aby byla největší část stavebních prací provedena v průběhu prázdnin, kdy je zejména v blízkosti školy provoz mnohem menší. Cesta tímto úsekem pak bude pohodlnější a vzhledem k instalaci bezpečnostních a bezbariérových prvků také bezpečnější,“ uvedla místostarostka města Hana Šutovská.

Zdroj: MěÚ Bruntál