KRNOV | Rozebíráním chodníků a silničních obrub byla ve středu 19. srpna zahájena první etapa opravy Chářovské ulice, která potrvá do května příštího roku. Po ukončení rekonstrukce bude ulice mít novou komunikaci v délce 1,4 kilometru, chodníky a vzniknou také podélná parkovací místa.

Foto: ilustrační Pixabay

Náklady činí 26,5 milionu korun, z toho 12 milionů korun městu Krnovu poskytl formou dotace Moravskoslezský kraj. Protože se jedná o rozsáhlou stavbu, komunikace bude po dobu realizace akce hůře průjezdná, místy úplně neprůjezdná, se ztíženým přístupem k jednotlivým nemovitostem.

„Práce v první etapě začaly od křižovatky s ulicí Čsl. armády a budou končit u křižovatky se Svatováclavskou ulicí. Po demontáži chodníků a obrub, která potrvá přibližně deset dnů, si firma připraví komunikaci pro frézování asfaltové vrstvy a sníží poklopy šachet. Vzniknout tím díry a komunikace sice bude průjezdná, ale jen s velkou opatrností. Zhotovitel v této fázi na stavbě pravděpodobně umístí ceduli upozorňující na vstup a vjezd jen na vlastní nebezpečí,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Následovat bude recyklace konstrukčních vrstev za studena, sanace lokálních poruch a oprava trhlin. „V průběhu těchto prací by měl zhotovitel umožnit rezidentům vjezd k jejich nemovitostem. Až v době, kdy dojde na asfaltování, musejí počítat s tím, že komunikace bude zcela uzavřena po dobu tří až čtyř dnů,“ doplnil Lubomír Stýskala.

První etapa opravy by měla skončit v druhé polovině října, kdy stavbaři zahájí etapu druhou, od Svatováclavské ulice po odbočku do ulice Na Dolním pastvišti. „Do konce roku by měly být oba úseky uvedené do stavu, kdy budou mít rovný povrch, na němž bude položena první vrstva asfaltu. V příštím roce pak přijde na řadu úsek třetí, který končí mostem přes řeku Opavu v Sokolovské ulici, a pokládka závěrečné obrusné vrstvy po celé délce opravované komunikace,“ upřesnil Lubomír Stýskala.

Oprava komunikace a přilehlých chodníků v Chářovské ulici je plánována od roku 2017, kdy zde město rekonstruovalo kanalizaci. Už před tím byla silnice ve špatném stavu a tak město začalo usilovat o její celkovou rekonstrukci a nechtělo po opravě kanalizace pouze položit asfaltový koberec. Problémem však byly vlastnické vztahy. Silnice patřila kraji, pro nějž neměla dopravní význam a stála na okraji jeho zájmu. Tehdejší vedení Krnova proto přišlo s návrhem, že město zpracuje projekt na rekonstrukci v parametrech místní komunikace a silnici opraví, ovšem za splnění dvou podmínek – kraj převede komunikaci do majetku města a bude se finančně podílet na realizaci rekonstrukce. Návrh byl krajem akceptován a v září roku 2018 zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace městu Krnovu v maximální výši 12 milionů korun. Nejzazší termín čerpání dotace byl stanoven na polovinu roku 2021.

Zdroj: MěÚ Krnov