KRNOV | Ulice Zukalova, která má délku 257 metrů a nachází se ve svahu cvilínského kopce, bude mít novou komunikaci a chodníky. Stavební práce za více než tři miliony korun, které byly zahájeny v červnu.

Foto: ilustrační MěÚ Krnov

„Komunikace i chodníky budou postupně rozebírány, a to včetně podkladu z kameniva. Nově budou položeny podkladní vrstvy, osazeny obrubníky dělící chodníky a komunikaci, přeřešeny budou i jednotlivé vjezdy k nemovitostem. Povrch komunikace bude asfaltový a chodníky budou z betonové dlažby,“ popsal Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Bezprostředně po zahájení stavby narazili stavbaři na komplikaci v podobě vedení sítě elektronických komunikací, které se oproti původnímu předpokladu nenachází v normou stanovené hloubce 60 centimetrů, ale jen 20 až 30 centimetrů. „Vedení, které je v obou chodnících a po celé jejich délce, proto musíme přeložit. To znamená ručně odkopat a obnažit, zpětně uložit do pískového lože a překrýt informační fólií. Ve vjezdech pak musí být vedení uloženo do dělených chrániček,“ uvedl Lubomír Stýskala.

Další problémy způsobuje odvod dešťových vod. Ne všichni vlastníci totiž plní svou zákonnou povinnost a mají systém odvodu dešťových vod napojen do dešťové kanalizace nebo dešťovku likvidují na svém pozemku. „Především u těch majitelů nemovitostí, kteří dosud dešťovou vodu vypouštěli volně na chodník, se setkáváme s názorem, že napojit jejich svody do uliční vpusti má město. To ale není možné, nemůžeme z městského rozpočtu platit za něco, co je ze zákona v režii někoho jiného,“ vysvětlil Lubomír Stýskala.

Zdroj: MěÚ Krnov