OSOBLAHA |  V hale Mateřské školy v Osoblaze se konala ve čtvrtek 5. května 2022 od 14:45 se besídka ke Dni matek. Jako dárek pro maminky si děti pod vedením pedagogů nachystaly pásmo básniček a písniček.

Foto: Zdenka Spurná

Po úvodním vystoupení dětí z mateřské školy, přednesli žáci dalších tříd několik básniček a písniček, aby maminkám poděkovali za jejich lásku, péči i nekonečné starosti. Vítáni byli také tatínkové a samozřejmě všichni, kdo na besídce tento pěkný svátek chtěli oslavit. Účast byla velká a maminky si účinkování svých ratolestí užily.