MSK | Dvacítka výjimečných pedagogů získala za svou práci a přístup k žákům poděkování. Ocenění má upozornit na jejich mimořádné aktivity, nadstandardní práci nebo výraznou prezentaci školy na veřejnosti. Ocenění si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem.

Foto: MSK

„Práce pedagogů má pro naši společnost nesmírný význam. Spolu s rodinou nejvíce děti formují právě učitelé, proto je jejich přístup tak důležitý. Kromě odborných kompetencí by měli mít pedagogové i jistou dávku empatie a osobního přístupu, to je nejlepší kombinace, díky které pak mají děti školu rády. Výuka, na kterou se děti těší, má mnohem intenzivnější dopady než vyučovací hodiny, které žáci rádi nemají. A co si budeme povídat, většinou to je o učitelích a jejich přístupu k dětem i výuce. Proto jsem velmi rád, když se mohu setkat s těmi, kteří našim dětem nabízejí upřímný zájem a trpělivost, a kteří dělají i něco nad rámec svých povinností,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a vysvětlil, že hodnotící komise u nominovaných pedagogů posuzuje také například publikační a metodickou činnost, projektové vyučování, zapojování do mezinárodních programů, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků.

Slavnostního oceňování se zúčastnili a ceny pedagogům předali náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny, ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza a předseda výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pavel Tuleja. Kytice pro oceněné zajistila Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, malé občerstvení připravila Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava.

Zdroj: MSK