KRNOV | Uvést objekt bývalé textilky do uživatelného a bezpečného stavu a zjistit, zda i po požáru bude možné na revitalizaci Karnoly čerpat evropské finanční prostředky, které Krnov získal z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). To jsou hlavní úkoly, které v současné době řeší město v souvislosti s tragickým požárem bývalé textilky, která je národní kulturní památkou. Záchranné práce památkářů pro tuto chvíli už skončily.

Foto: MěÚ Krnov

„Z hlediska památkové péče jsme v dezinatuře, v níž byly uloženy vzorníky látek, civky s přízemi a strojní vybavení ve stavu posledního pracovního dne, už téměř hotovi. Poškozené nejcennější vzorníky, papírové karty a příze na cívkách, které se měly zmrazit, aby nedošlo k jejich úplnému znehodnocení, jsou uložené v mrazicích boxech, zbývající jsou uskladněné v budovách sousedního státního archivu. Část listinných materiálů je odvezena k dosušení do Muzea Bruntál a součástky strojů se budou převážet do prostor městského muzea k dočasnému uskladnění. Stroje zůstaly na místě, jsou očištěné, stabilizované a necháme si zpracovat restaurátorský záměr s popisem prací, které jednotlivé stroje vyžadují, a s cenovou nabídkou. Podle toho se pak budeme rozhodovat, které stroje by měly být zrestaurovány a které prezentovány ve stávajícím stavu,“ uvedla Andrea Šírová, referentka památkové péče z odboru výstavby.

Město již má také první odhad ceny za restaurování vzorníků. „Je vysoká, v průměru 150 tisíc korun za svazek. Znamená to, že jen zrestaurování vzorníků z mrazicích boxů by stálo minimálně 12 milionů korun. Bude se proto muset pečlivě vybírat, které se restaurovat budou a které ne. Ale to není ještě na pořadu dne,“ dodala Andrea Šírová.

Co musí udělat město nejdřív, je na základě posudku statika zajistit podhled v přízemí budovy pod dezinaturou. „A také zabednit všechna vysklená okna a zacelit díru ve střeše, která vznikla při hašení požáru. Seznam těchto prací jsme zaslali na odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož kompetence národní kulturní památka patří, a jakmile získáme jeho rozhodnutí, můžeme začít,“ uvedl Aleš Kotas z odboru správy majetku města.

V nejbližší době budou zahájeny také práce na projektové dokumentaci pracovně nazvané Karnola – následky požáru. „Půjde o revizi původní projektové dokumentace, která by měla odpovědět na otázku, jak moc následky požáru ovlivní rozsah stavebních prací, které podle původního plánu mají začít na jaře. Změny v projektu pak posoudí ministerstvo pro místní rozvoj a rozhodne, zda i v této přetvořené podobě bude ochotno náš projekt financovat z IROP,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Na základě zrevidované projektové dokumentace radní také zvolí další postup u výběrového řízení na stavební práce. Oproti původnímu předpokladu ho totiž prozatím nezrušili. V rámci projektu „Karnola – udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky“ došlo jen ke zrušení výběrového řízení na dodavatele interiérů.

Zdroj: MěÚ Krnov