KRNOV | Uplynulo pět měsíců od požáru, který v areálu bývalé Karnoly poškodil národní kulturní památku – budovu přádelny s dílnou vzorkovny a strojním vybavením. Po celou dobu město intenzivně pracuje na tom, aby mohlo pokračovat ve svém projektu revitalizace Karnoly.

Foto: MěÚ Krnov

„Projektanti zpracovávají projektové dokumentace jak stavební části, tak interiérů a zároveň jednají s pracovníky památkové péče, kteří mají pochopitelně vysoké nároky, protože se jedná památku s nejvyšším stupněm ochrany,“ uvedl místostarosta Jan Krkoška. Po dokončení projektů budou tyto předloženy ministerstvu pro místní rozvoj, které posoudí, zda a v jakém rozsahu ponechá městu již přidělenou evropskou dotaci. Ta má pokrýt až devadesát procent způsobilých výdajů.

Město dále jedná s krajem, který v letošním rozpočtu uvolnil na revitalizaci Karnoly deset milionů korun. „Podali jsme žádost o změnu účelu této individuální dotace, abychom finanční prostředky mohli použít na záchranné a restaurátorské práce po požáru,“ dodal Michal Skalka z odboru strategického rozvoje s tím, že žádostí se bude zabývat krajské zastupitelstvo pravděpodobně v červnu.

Zdroj: MěÚ Krnov