KRNOV | Obnovou kanalizační sítě v ulicích Kollárově, Šafaříkově a v části Švermovy ulice po křižovatku s ulicí Ježnickou bude v příštím roce zahájena výstavba kanalizace v lokalitě Krnov-Ježník.

Foto: ilustrační Pixabay

„Výstavba kanalizace v délce 4,8 kilometru byla rozdělena do čtyř úseků. Na první úsek, který představuje obnova stávající kanalizace, naváže druhý – vybudování nové splaškové kanalizace od křižovatky ulic Ježnické a Švermovy po dům na adrese Ježnická 1722/199. Výstavba infrastruktury v této části má zcela zásadní význam pro lokalitu Ježník III pod Kabátovým kopcem, kde připravujeme stavební parcely pro 36 nových rodinných domů,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová. Předpokládané náklady na realizaci těchto dvou úseků se pohybují kolem 27 milionů korun.

Dalších více než 60 milionů korun město zvažuje investovat do zbývajících dvou úseků, od domu Ježnická 1722/199 až po bývalé sanatorium na Ježníku. Za jakých podmínek se do jejich výstavby pustí, rozhodnou na svém říjnovém zasedání zastupitelé. „Buď stanoví, že realizace nové splaškové kanalizace se uskuteční pouze za podmínky minimálního připojení určitého procenta objektů, z propočtů ideálně vychází 80 procent, nebo mohou schválit realizaci i bez takové podmínky,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.

Zdroj: MěÚ Krnov