KRNOV | K vybudování splaškové kanalizace na Ježníku má město zase o krok blíž.  Získalo územní rozhodnutí o umístění stavby „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov – Ježník“ a může tak zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Foto: ilustrační – Pixabay

Žádost o stavební povolení by chtělo podat na podzim. Pokud povolení získá, termín realizace bude záviset na množství finančních prostředků v městském rozpočtu a rozhodnutí zastupitelů.

Kanalizační stoka má podle projektu délku téměř 3,8 kilometru. „Od bývalého sanatoria povede Ježnickou ulicí až ke křižovatce s ulicí Švermovou. Tady odbočí, aby dál pokračovala ulicemi Šafaříkovou a Kollárovou do Albrechtické ulice, kde se napojí na stávající splaškovou kanalizační stoku. Splaškové vody budou následně odvedeny a čištěny v čistírně odpadních vod,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

O výstavbě kanalizace na Ježníku se uvažuje už více než deset let. S ohledem na komplikované vlastnické vztahy a charakter zástavby ale bylo jediným řešením vést nově budovanou stoku podélně v komunikaci, což neumožňoval zákon O pozemních komunikacích. Teprve jeho novelizace z minulého roku tuto překážku odstranila a město tak mohlo požádat o umístění stavby.

Zdroj: MěÚ Krnov