KRNOV | V Ježnické ulici pokračuje výstavba splaškové kanalizace v úseku od revizní šachty v křižovatce se Švermovou ulicí po rodinný dům Ježnická 199. Předpoklad dokončení stavebních práce je podzim letošního roku.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Původně měl být tento úsek kanalizace dokončen v květnu, ale vyskytly se dva problémy, které termín posouvají. Projektová dokumentace musela být doplněna o sedmnáct kusů přípojek k rodinným domům a ve spodní části, zhruba v úrovni veterinární ordinace, došlo k neočekávánému křížení kanalizace s plynovodem. V místě křížení zatím není položeno kanalizační potrubí, nejprve je nutné provést přeložku plynovodu. Podle podkladů předaných projektantovi mělo být plynové potrubí v menší hloubce a kanalizace měla vést pod ním. Nejprve je tedy nutné provést přeložku plynovodu a poté se propojí řad mezi šachtami,“ vysvětluje Martina Marčanová z odboru investic a majetku města. Vícepráce navýší konečnou cenu za vybudování kanalizace v tomto úseku. K původním 13 milionům korunám bude třeba připočíst náklady na chybějící přípojky, za přeložku plynu musí město zaplatit zvlášť.

Informace o zpoždění zprovoznění kanalizace je důležitá zejména pro vlastníky objektů, kteří mají v plánu budovat domovní přípojky a na kanalizaci se připojit. „Do doby, než bude vybudován a zprovozněn kompletně celý druhý úsek splaškové kanalizace, není možné se na nový řad připojovat. O možnosti napojit se budou vlastníci nemovitostí včas informováni,“ dodává Martina Marčanová.

Budovaný úsek je součástí investiční akce, jejímž cílem je odvedení splaškových vod z Ježníku. Vloni Krnovské vodovody a kanalizace dokončily výstavbu prvního úseku v ulicích Kollárově, Šafaříkově a v části Švermovy ulice po křižovatku s ulicí Ježnickou. Následovat bude ještě výstavba třetího a čtvrtého úseku, od domu Ježnická 199 až po bývalé sanatorium na Ježníku. „Zadávací řízení na tuto akci již bylo vyhlášeno. Zájem o ni projevilo pět firem a v současné době jejich nabídky vyhodnocujeme,“ říká Martina Marčanová.

Zdroj: MěÚ Krnov