KRNOV | V týdnu od 29. října dojde na cyklostezce mezi ulicemi Hlubčickou a Petrovickou, vlevo ve směru toku, a v ulici Vysoký břeh (úsek je uzavřen dlouhodobě) k překopu stávající komunikace a hráze řeky kvůli výstavbě silniční kanalizace a jejích výustních objektů. Práce jsou součástí výstavby obchvatu.

Foto: ilustrační Pixabay

V této souvislosti již došlo k převedení cyklodopravy v úseku mezi ulicemi Hlubčickou a Petrovickou na pravý břeh. Práce jsou rovněž koordinovány se státním podnikem Povodí Odry.

Zdroj: MěÚ Krnov