VRBNO POD PRADĚDEM | V minulém roce došlo ke zrušení vyhlášky o parkování na veřejné zeleni ve městě Vrbno pod Pradědem z důvodu účinného právního předpisu. Neznamená tedy, že nyní lze parkovat kdekoliv!

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Stále platí Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidič nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Parkovat na silniční vegetaci není dovoleno, pokud to není výslovně povoleno místními pravidly.

Ale co je vlastně silniční vegetace? Parkujete ve městě na zeleném pásu poblíž chodníku a zdá se vám to jako obyčejný kousek zeleně. A vám to tak připadá v pořádku, přestože to pravděpodobně patří městu. Dávejte si na to pozor, protože na silniční vegetaci se nesmí parkovat. Takže raději zvolte parkovací místa k tomu určená, abyste se vyhnuli potenciálním problémům.

Silniční vegetaci, jako jsou chodníky a další příslušné plochy, upravuje zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Tento zákon zakazuje parkování na místech, kde by to mohlo ohrozit bezpečnost nebo ztěžovat údržbu komunikací.

Problémem, a to mnohem častějším, je parkování na veřejném prostranství. Jedná se například o parkování na trávě u paneláku, či za plotem rodinného domu nebo na louce. V tomto případě se vůbec neřeší, komu pozemek patří.

Takové jednání Policie ČR vyhodnotí jako neoprávněné parkování na veřejném prostranství, čímž dojde ke skutku přestupku, za nějž v takovém případě viníkovi hrozí postih podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích – pokuta do výše 50 000 Kč, v případě opakovaného porušení až 75 000 Kč.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem