VRBNO POD PRADĚDEM | Městský úřad znovu upozorňuje motoristy a ostatní veřejnost, že zastavování a parkování vozidel na plochách veřejné zeleně ve městě je zakázáno a je přestupkem. Neúnosná situace je v lokalitě Nad Stadionem i na dalších místech ve městě a vlastníci vozidel riskují pokuty.

Foto: ilustrační pixabay

Provinilcům, kteří nedbají upozornění a parkují například na plochách zeleně v ulici Nad Stadionem i na dalších místech, může být uložena pokuta. Ve městě stále platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 a na ničení zeleně vozidly pamatuje v článku 4, odstavci 2 a odrážce b.

Parkování vozidel je možné pouze na zpevněných plochách mimo silniční vegetaci, tedy pokud i zde není stanoveno omezení. Zákaz stání na silniční vegetaci upravuje Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., kdy se takovou vegetací rozumí příslušenství dálnic, silnic i místních komunikací. Zastavit a stát by tady mohl řidič jedině za podmínky stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

K záměrům města patří řešení nedostatku míst k parkování, například už letos se začne budovat nové parkoviště pro 44 vozidel v ulici Palackého. V nedávné minulosti vznikla nová parkovací místa na nám. Sv. Michala i v horní části ulice Husova, další lokality se vybírají. Možnost parkování nabídne brzy také prostranství u bývalého Dřevokombinátu. Tuto plochu město koupilo zejména pro účely zajištění obslužnosti objektu nových ordinací, Mateřské školy Jesenická a pro vozidla obyvatel nedaleké sídlištní zástavby.

Zdroj : Vrbno pod Pradědem