VRBNO POD PRADĚDEM | Zpomalovací prahy na ulici Žižkova ve Vrbně pod Pradědem již slouží svému účelu. Tedy zpomalení rychlosti projíždějících aut a zajištění bezpečnosti chodců a obyvatel v této části našeho města.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový prvek této komunikace, podalo město žádost na stanovení místní úpravy provozu. To znamená, že zde budou nově umístěny dopravní značky. Zhotoveny jsou jak samotné stavby horního a spodního zpomalovacího prahu, tak i práce na úpravě pozemků, které byly stavbou dotčeny. Dle schválené projektové dokumentace bylo provedeno svislé a vodorovné dopravního značení. “Věříme, že tímto dojde k bezpečnějšímu pohybu chodců, a hlavně ke zpomalení provozu těžké lesní techniky, která se po této komunikaci pohybuje,” sdělil referent investic Tomáš Vondra.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem