VRBNO POD PRADĚDEM | Ocenění je udělováno jednotlivým osobám nebo kolektivům jako projev uznání za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života, mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem nebo naše město propagují v rámci regionu, kraje či České republiky.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Ocenit můžete také významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin. Ocenění máme ve třech variantách – Poděkování rady města, které se uděluje každoročně, Cena města, která se uděluje 1x za volební období zastupitelstva, případně mimořádně za zvlášť záslužný čin jako je hrdinství, záchrana života apod. Posledním a zároveň nejvyšším oceněním je udělení Čestného občanství.

Ocenění se uděluje za uplynulý rok a může být udělena i po jeho smrti in memoriam, cenu v takovém případě převezmou rodinní příslušníci.

Návrh je potřeba podat na předepsaném formuláři, který naleznete ikona souboruzde, případně ve službě Portál občana anebo si jej můžete vyzvednout na podatelně MěÚ.

Termín pro odevzdání návrhů je do 29. února 2024.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem