VRBNO POD PRADĚDEM | Zastupitelé města Vrbna projednávali na svém prosincovém zasedání navýšení vodného a stočného. Rozhodnutím zastupitelstva se vodné navyšuje na částku 45,39 korun, stočné na částku 44,01 korun, ceny jsou včetně daně. Důvodem nárůstu cen jsou nejen legislativní požadavky, ale zejména zvýšení cen materiálů a služeb. I díky inflaci v roce 2023 jsou náklady na provoz a údržbu infrastruktury výrazně rostoucí. Toto zvýšení nákladů se promítá i do plánované kalkulace na rok 2024.

Foto: ilustrační – Pixabay

Peníze získané z vodného a stočného pokrývají pouze část provozních nákladů a malou část obnovy infrastruktury. Nedostatek financí v minulých letech vedl ke snížení kapacity na obnovu majetku, což nyní vede k častějším haváriím a poruchám. Nová legislativa nám nařizuje další povinnosti jako je Plán rizik u pitné vody a novela vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Tyto nové povinnosti představují finanční zátěž, kterou je třeba zohlednit v kalkulaci na rok 2024. Z těchto důvodů je nezbytné zvýšit cenu vodného a stočného v roce 2024 tak, aby bylo možné pokrýt rostoucí náklady na provoz, údržbu a obnovu infrastruktury. Tato opatření jsou zásadní pro udržení kvality a spolehlivosti dodávky vody a odvedení odpadních vod ve městě.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem