VRBNO POD PRADĚDEM | Město Vrbno pod Pradědem má dlouhodobý záměr revitalizovat veřejné prostranství mezi Penny marketem a kruhovým objezdem. Záměrem je vybudovat odpočinkovou zónu s doplňkovým mobiliářem, místem pro společná setkávání a pořádání venkovních kulturních akcí, jarmarků a podobně. 

Foto: Vizualizace

Na základě tohoto záměru město nechalo zpracovat návrhovou studii, která byla veřejnosti dne 5. 12. 2022 představena na veřejném projednávání. Následně v dubnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. .

V květnu město požádalo o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem“. Základem návrhu je řada stánků pro trhový prodej, jsou zde navrženy toalety, sociální a technické zázemí. Střecha tohoto zázemí je zároveň využita jako posezení. Dále je zde prostor pro společenské vyžití. Nejzajímavější prostor je místo pro setkávání a je definováno jinou dlažbou. V návrhu je pamatováno i na malé kryté pódium pro kulturní vystoupení, na vodní prvek, na zeleň s mobiliářem (lavičky, lampy se stolkem), na parkovací místa a místo pro komunální odpad. V prostoru se střídají plochy pro různé účely a jsou definovány jiným podkladem.

Celkové náklady na dokumentaci jsou ve výši 1,8 mil. korun, dotace činí 400 tisíc korun. Samotná realizace stavby bude stát zhruba 30 milionů korun a z vlastních zdrojů by město jen stěží takto nákladný projekt mohlo realizovat. Počátkem příštího roku bychom chtěli požádat o dotaci na výstavbu projektu, sdělila místostarostka Iveta Pešatová.

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace

Foto: Vizualizace

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

top