RÝMAŘOV | Stavba parkoviště byla dokončena 22. listopadu 2018. Parkoviště je určeno pro parkování a odstavování celkem šestnácti osobních automobilů s kolmým uspořádáním stání, z toho jedno krajní parkovací stání řešeno jako bezbariérové.

Foto: MěÚ Rýmařov

Parkovací stání jsou provedena z betonové vegetační dlažby, která umožňuje vsakování srážkových vod, s výjimkou bezbariérového stání, které je provedeno z betonové zámkové dlažby. Z bezbariérového parkovacího místa byl proveden přístupový chodník ze žulových kostek, v šíři 2,0 m.

Stavba byla realizována na místě původního chátrajícího rodinného domu, který léta danou lokalitu hyzdil. Místo je v bezprostřední blízkosti sídliště Příkopy, kde jsou problémy s parkovacími a odstavnými plochami. Z toho důvodu přistoupilo město k přípravě a realizaci výše uvedeného záměru, čímž dojde k celkovému zkulturnění, urbanistickému zhodnocení a zkvalitnění podmínek pro bydlení občanů města.

Zdroj: MěÚ Krnov