VRBNO POD PRADĚDEM | Řešení nedostatku parkovacích míst ve městě, zejména v sídlištích, patří k prioritám radnice. Ta zadala společnosti Lesprojekt Krnov s.r.o. vypracovat studii na vybudování parkovacích míst na ulici Palackého. Těch by tady mělo přibýt celkem 44, upraví se také parkovací místa u Pomodora a výhledově se počítá s využitím plochy mezi bývalým Dřevokombinátem a Mateřskou školou Jesenická.

Foto: Možné řešení nových parkovacích stání – MěÚ Vrbno pod Pradědem

Nová parkovací místa na ul. Palackého, která poslouží zejména obyvatelům přilehlých bytových domů, mají vzniknout na parcelách č. 1856/1 a 369 s napojením na komunikaci na parcele č. 157. Všechny parcely jsou v majetku města, v současnosti se tady nachází zatravněná plocha vymezená obytnou zástavbou a místní komunikací. Terén je mírně svažitý, proto studie navrhuje členění parkoviště na dolní a horní část.

V dolní části parkoviště studie navrhuje 15 kolmých parkovacích stání, z toho jedno by bylo určeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. Parkovací stání mají mít délku 5 metrů a šířku 2,5 metru, přitom krajní stání budou ještě širší (2,75 m a 3,75 m). Vnitřní obslužná komunikace parkoviště je navržena v šířce šesti metrů. Povrch parkoviště se navrhuje z betonové mezerovité dlažby.

V horní části parkoviště je navrženo 29 šikmých parkovacích stání, z toho dvě místa vymezená pro vozy osob se sníženou schopností pohybu. Šikmá parkovací stání jsou navržena s úhlem 60 stupňů, délkou 4,3 metru a šířkou 2,5 metru. Vnitřní obslužná komunikace je navržena jako jednosměrná v šířce 3,5 metru. I zde má být povrch parkovacích míst z betonové mezerovité dlažby.

“V současnosti je výstavba parkoviště na Palackého ve stadiu přípravy k zahájení územního a stavebního řízení,” uvedla místostarostka Ing. Iveta Pešatová. Nové parkoviště může nedostatek parkovacích míst vyřešit zřejmě jen částečně, počet vozidel využívaných občany města se neustále navyšuje. Některé rodiny mají i více aut, které využívají zejména při cestách do práce.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem