RÝMAŘOV | Během října 2017 byla dokončena výměna přístřešků autobusových zastávek. Celkově bylo vyměněno 10 přístřešků – 2 v Ondřejově, 2 v Jamarticích, 2 v Janovicích a 4 v Rýmařově. Přístřešky v Edrovicích jsou zahrnuty do projektu plánovaného nového chodníku, čímž by město mohlo získat větší bodové hodnocení, a tím i vyšší šanci na schválení dotace.

Foto: MěÚ Rýmařov

Při výběru typu přístřešků bylo přihlédnuto k architektonickému řešení našeho autobusového nádraží. Zastávkové přístřešky jsou vyrobeny z lehké ocelové konstrukce, s úpravou žárovým zinkováním a nástřikem pro venkovní použití v barvě šedé, boky jsou prosklené bezpečnostním sklem tl. 8 mm a zadní část přístřešku tvoří obložení z akátových palubkových prken ošetřených olejovým nátěrem pro venkovní použití (případně bezpečnostní sklo i na zadní části).

Stavební práce při montáži byly realizovány v koordinaci s Městskými službami Rýmařov, s.r.o., které prováděly demontáž původních přístřešků, jejich odvoz, likvidaci, a dále pak nové pochozí plochy z betonové zámkové dlažby, s konečnými terénními úpravami.

Zdroj: MěÚ Rýmařov