OSOBLAHA | Konala se další akce spolufinancovaná v rámci výzvy místní akční skupiny Malý LEADER; a to již tradiční fotbalový Memoriál Pavla Vendolského konaný pro širokou veřejnost v obci Rusín. Také pokračovaly turnusy příměstských táborů financovaných prostřednictvím místní akční skupiny Rozvoj Krnovska.

 

Do konce měsíce měli žadatelé možnost podávat žádosti ve 4. Výzvě Moravskoslezského kraje k výměně nevyhovujících kotlů. Pracovníci místní akční skupiny administrativně pomohli více než 20 zájemcům. Obecně bylo v této výzvě méně žadatelů než v loňské výzvě, kdy byly zároveň pro žadatele zajištěny půjčky ve výši 200 tisíc Kč ze Státního fondu životního prostředí a také tomu jistě přispěla nejistota v oblasti trhu s energiemi, “informuje tým MAS Rozvoj Krnovska.

Pro úspěšné žadatele o podporu z programu rozvoje venkova místní akční skupina pořádala seminář, na kterém je pracovníci provedli všemi úskalími při realizaci jejich projektů.

Zaměstnanci místní akční skupiny nadále pracují na budoucím období čerpání prostředků z fondů EU, připravují žádosti do operačního programu zaměstnanost plus a integrovaného regionálního operačního programu. Zaměstnanci také pracují na administrativních změnách spojených se změnami ve společnosti.