OSOBLAHA | Zatímco žadatelé v 5. výzvě Programu rozvoje venkova uzavírají Dohody o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem, místní akční skupina již pracuje na podmínkách 6. výzvy, která by měla být vyhlášená v prvním pololetí tohoto roku.


Členové rozhodovacího výboru MAS (Programový výbor) stanoví preferenční kritéria pro jednotlivé oblasti podpory tak, aby byly vybrány takové projekty, které mají pro území největší význam.

„Pracovníci MAS intenzivně pracují na koncepční části nové strategie a připravují podklady pro tvorbu jednotlivých programových rámců. Největším problémem v této oblasti je fakt, že programové dokumenty jednotlivých Operačních programů nového období nejsou dosud schváleny odpovědnými orgány ČR. Takže místní akční skupina může pracovat pouze s návrhy těchto nezbytných dokumentů,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.