KRNOV, OSOBLAHA | Místní akční skupina Rozvoj Krnovska připravuje vyhlásit začátkem roku 2019 výzvy pro žadatele o podporu v Operačním programu Životní prostředí. O vyhlášení výzvy bude veřejnost informována na webových stránkách www.maskrnovsko.

Foto: ilustrační Pixabay

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska připravuje vyhlásit začátkem roku 2019 výzvy pro žadatele o podporu v Operačním programu Životní prostředí v oblastech:

OPŽP I. Protierozní opatření
OPŽP II. Sídelní zeleň

O vyhlášení výzvy bude veřejnost informována na webových stránkách www.maskrnovsko .
Pro zájemce bude připraven seminář, kde se dozví veškeré potřebné informace nebo kontaktujte
pracovníky MAS ( team@maskrnovsko.cz ).