OSOBLAHA | Na internetových stránkách místní akční skupiny Rozvoj Krnovska je zveřejněn aktuální harmonogram výzev pro rok 2019.

„V létě bude vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu Bezpečná doprava, Podpora sociálním podnikům, Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb, Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury. Celková alokace vyčleněná pro tuto výzvu bude cca 22 mil. Kč,“ sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

„Další výzvou, která bude dle harmonogramu vyhlášena, je Zaměstnanost, Prorodinná opatření a Podpora sociálního podnikání z Operačního programu zaměstnanost,“ řekla dále Jalamasová.

Pracovníci MAS jsou připraveni konzultovat s potenciálními žadateli jejich projektové záměry. Veškeré informace o výzvách lze nalézt na internetových stránkách. www.maskrnovsko.cz.