KRNOV, OSOBLAHA | Místní akční skupina Rozvoj Krnovska připravuje vyhlásit v prvním čtvrtletí roku 2019 výzvy pro žadatele o podporu v programovém rámci Program rozvoje venkova.

Foto: ilustrační Pixabay

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska připravuje vyhlásit v prvním čtvrtletí roku 2019 výzvy pro žadatele o podporu v programovém rámci Program rozvoje venkova v oblastech:

PRV FICHE I. Investice do zemědělských podniků
PRV FICHE II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
PRV FICHE III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
PRV FICHE V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

O vyhlášení výzvy bude veřejnost informována na webových stránkách www.maskrnovsko .
Pro zájemce bude připraven seminář, kde se dozví veškeré potřebné informace nebo kontaktujte pracovníky MAS ( team@maskrnovsko.cz ).