MSK | Profesionální i dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji musí vedle své obvyklé zásahové činnosti vynakládat nezměrné úsilí na aktivity v souvislosti s nákazou koronavirem Covid-19. Alespoň některé z těchto aktivit se dají vyjádřit i číselně. 

Foto: HZS MSK

Pomoc hasičů v Ostravě repatriovaným občanům. Ve čtvrtek 23. dubna 2020 před polednem dorazili do Ostravy čtyři mladí cestovatelé z Kypru, kde byli mj. zapojeni do programu Erasmus, a to složitou cestou přes Londýn. Moravskoslezský kraj je zřejmě jediný ze 14 krajů, který takto ulehčuje jejich příjezd, a to rychlotestem ZZS MSK a vyřízením karanténních formalit přímo po příjezdu hygienikem v hasičském autě Ford, aby nemuseli čekat ve frontách před zmíněnými subjekty.

Tento týden stavěli hasiči (HZS MSK + ZÚ HZS ČR Hlučín) fixní odběrové místo u Bohumínské městské nemocnice. Celkem je jich v MS kraji 13. Jak pro vozidla, tak i pro pěší.

Dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji pomáhají, kde mohou. Například rozvážejí roušky, desinfekce, jídlo a nákupy seniorům, desinfikují zastávky MHD, parky, hřbitovy, domovní vchody. Jen namátkou vzpomenu kolegy v ostravských obvodech a částech Krásné Pole, Heřmanice, Muglinov, Radvanice a Bartovice, dále z Klimkovic, Studénky, Vratimova… Na čtvrtečních (dnešních) snímcích Tomáše Lacha dobrovolní hasiči z Radvanic pečlivě desinfikují zastávky MHD v celém ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice. Celkem 48. Už o víkendu takto „čistili“ mobiliář 4 zdejších parků s prolézačkami a 2 hřbitovů.

Dlouhodobější aktivity:

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ve spolupráci s kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně vybudovali již celkem 12 fixních odběrových míst u nemocnic v celém kraji, sloužící pro vjezd osobních automobilů a odběr potřebného vzorku přímo ve vozidle. Poslední takové místo vzniklo u nemocnice v Bohumíně.

Specificky vzniklo 15.4.2020 třinácté odběrové místo – „pouze“ s aktivní podporou hasičů – a to v Ostravě-Vítkovicích v bývalé hasičské zbrojnici. Ostrava tak má již tři taková místa, první dvě hasiči ještě v březnu vybudovali v areálech Fakultní nemocnice a Městské nemocnice.

Hasiči z HZS MSK dosud převezli nejméně 21 tisíc litrů denaturovaného lihu pro výrobu desinfekce pro potřeby Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, hasičů a dalších organizací.

Pracovníci Chemické laboratoře HZS MSK ve Frenštátu pod Radhoštěm dosud vyrobili nejméně 12 tisíc litrů desinfekce pro potřebu Statutárního města Ostravy, hasičů a dalších organizací.

Příslušníci HZS MSK kompletně a důkladně dekontaminovali během března a dubna jako preventivní opatření celkem šest stanic a služeben složek IZS, jako sedmé místo lze uvést celkovou dekontaminaci Domova pro seniory IRIS v Ostravě-Mariánských Horách, která jim zabrala 25 hodin.

V rámci repatriace občanů ze zahraničí hasiči řídí jejich příjem v Ostravě-Svinově, kde repatrianti procházejí karanténními procedurami i rychlotesty, aby se jim jejich mnohdy velmi složitý příjezd co nejvíce usnadnil. Do Ostravy bylo takto přivezeno z Prahy a Brna do čtvrtečního poledne 23.4.2020 celkem 61x (!!!) přes den i v noci celkem 349 osob, hasiči jich odvezli až do jejich domovů za zvýšených hygienických opatření celkem 124. Buď velkým autobusem, nebo menšími vozidly VW Transporter. Další více než stovku osob odvážel domů autobus firmy Transdev, a pak také vozidla Policie ČR, resp. někteří odjeli domů po zajištění vlastní dopravy.

HZS MSK ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Ostravy-Radvanic zřídilo na podnět Moravskoslezského kraje ve své bývalé hasičské stanici v Ostravě-Hrabůvce Krajské distribuční centrum osobních ochranných prostředků, kam dorazilo do čtvrtka 21 opravdu velkých nákladních automobilů (často i s valníky) Záchranného útvaru HZS ČR z Pardubic-Opočínku v rámci leteckého mostu Čína-ČR, další hasičská vozidla HZS MSK sem začala přivážet materiál z Jihlavy. Celkem tento ostravský centrální sklad dosud přijal více než 6000 krabic a balíků nejrůznějších velikostí a obsahů, hlavně roušek, respirátorů a ochranných rukavic. Dále je pak hasiči rozvážejí na jednotlivá distribuční místa v kraji.

HZS MSK již poskytl bezmála 1400 ochranných masek s částicovými nebo kombinovanými filtry (cca 4500) pro zvýšení bezpečnosti pracovníků ve zdravotnických zařízeních a organizací sociálních služeb i subjektů, zajišťujících chod inženýrských sítí, mj. do Alzheimer centra v Ostravě.

Krajské operační středisko hasičů v Ostravě přijalo na tísňových linkách 112 a 150 do současné doby bezmála více než 7000 hovorů v souvislosti s nákazou Covidem-19, které ihned přepojovalo na epidemiology s nepřetržitou službou přímo v Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje, resp. v případě akutních potíží volajících přímo na Zdravotnickou záchrannou službu MSK. Nejvíce takových hovorů přijali operátoři hasičů v období od 12.3. do 16.3.2020, denně průměrně kolem 400, což tvořilo až čtvrtinu ostatních hovorů na linky 112 a 150.

Příslušníci HZS MSK denně zasílají prakticky od začátku března podrobná hlášení o situaci v našem kraji na ústřední krizový štáb, na generální ředitelství HZS ČR a především dvakrát denně k dispozici krajskému krizovému štábu. Tyto materiály obvykle obsahují minimálně 12 stran informací, rozborů, grafů a situačních map.

Zdroj: Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS Moravskoslezského kraje

Foto: HZS MSK