MSK | Ve dnech 26. – 28. srpna 2022 se policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili předem připravené celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla plánována v souvislosti s posledním prázdninovým víkendem letošního roku a byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel.

Foto: Policie ČR

Prvořadým úkolem byl dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu, zjišťoval se a kontroloval se možný nesprávný způsob jízdy řidičů, rychlost jejich jízdy, jízda v jízdních pruzích, technický stav dopravních prostředků, požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek u řidičů před a během jízdy, důsledné dodržování zákazu držet v ruce (či jiným způsobem) telefonní přístroj nebo jiné hovorové a záznamové zařízení, a to v průběhu jízdy řidičů dopravních prostředků a policisté se také zaměřili na povinnost použití zádržných systémů u řidičů a jejich spolujezdců, převážně pak u dětí.

Trojdenního opatření se zúčastnilo přes pět stovek policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z cizinecké policie, ze Speciální pořádkové jednotky a z obvodních oddělení v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 4.819 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno 894 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 843 případů porušení zákona za celkovou částku 549.900 korun a 51 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení nejvyšší povolené a stanovené rychlosti jízdy vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 250 řidičů. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami vyzněly pozitivně na přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 11 účastníků silničního provozu (10x přestupkové jednání, 1x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů v těle řidiče bylo prokázáno rovněž 11 případů.

Počet spáchaných přestupků s označením „držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení řidičem při jízdě“ je vykázán v počtu 89 skutků.

Mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona byl nevyhovující technický stav vozidla – 100x, nepoužití bezpečnostních pásů – 74x a nepoužití zádržného systému u dětí – 3x.

Při silničních kontrolách dopravní policisté prokázali i jízdu u 46 automobilů bez příslušné dálniční zámky, 5 případů překročení hmotnosti vozidla, 14/3/2 přestupky byly zjištěny u chodců, cyklistů a motocyklistů. Celkem 9 osob řídilo motorové vozidlo bez vlastnictví příslušného řidičského oprávnění, 11 řidičů nemělo při kontrolách svůj řidičský průkaz u sebe a v 9 případech nebyl předložen doklad o zákonném pojištění vozidel neboli doklad o pojištění odpovědnosti.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR