MSK | 20. července 2020 proběhla dopravně bezpečnostní akce, která byla vyhlášena v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze zlepšit dopravně bezpečnostní situaci a snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

Foto: Policie ČR

Dopravní policisté Moravskoslezského kraje se zaměřili na úseku dálnice D1 na veškerá protiprávní jednání, která mohou účastníci silničního provozu na cestách porušit. Zejména se zaměřili na dodržování stanovené rychlosti jízdy, na kontrolu dodržování zákazu předjíždění v místech, kde je to zakázáno, dodržování povinnosti plně se věnovat řízení vozidla, ale také na technický stav vozidel.

Do akce bylo zapojeno téměř 20 policistů z dopravní policie, kteří v daném dni zkontrolovali 98 vozidel. Z toho bylo zjištěno 50 dopravních přestupků, přičemž 47 z nich vyřídili v příkazním řízení (blokovou pokutou) a příslušnému správnímu orgánu oznámili 3 přestupky. Nejvíce přestupků policisté zaevidovali v souvislosti s porušením rychlostí, tohoto jednání se dopustilo 21 řidičů. Nevyhovující technický stav byl zjištěn u 3 vozidel, překročení hmotnosti u 2 vozidel a jeden řidič porušil zákon o silniční dopravě.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR