MSK | Moravskoslezští dopravní policisté se v rámci celorepublikové dopravní akce, která se konala v našem kraji včera 8. června 2022, zaměřili na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích. Kontrolovali jsme zejména věnování se řízení, které má velký vliv na reakční dobu řidiče při kolizní situaci a je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Do hledáčku jsme si vzali také řidiče nákladních vozidel.

Foto: Policie ČR

K zadokumentování přestupků policisté zejména na dálnici využili mimo jiné i speciálního vozidla, ve kterém skrytě dokumentovali přestupková jednání řidičů, a to pomocí videokamery. Při zjištění přestupku byly informovány hlídky jedoucí nedaleko, které řidiče navedly do bezpečného prostoru, kde byla věc s přestupcem dořešena.

Během akce dopravní policisté zkontrolovali 166 vozidel a zjistili 104 přestupků. V příkazním řízení vyřešili 98 přestupků v celkové částce 112 500 korun. Zbylých 6 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání. Nejvíce, a to ve 49 případech, se řidiči nevěnovali řízení a za jízdy drželi hovorové nebo jiné záznamové zařízení. V 10 případech policisté z kamion týmu řešili překročení hmotnosti vozidla a u 2 případů zjistili porušení sociálních předpisů (např. dodržování bezpečnostních přestávek), kdy uložili kauce v celkové výši 25 tisíc korun.

Za čtyři měsíce letošního roku jsme řešili přes šest tisíc přestupků v souvislosti s držením hovorového zařízení, což je o 15 % více, než za stejné období loňského roku.

Za držení mobilního telefonu či jiného hovorového zařízení hrozí řidičům na místě finanční postih až do výše 1000 korun, ve správním řízení od 1500 do 2500 korun. V případě, že řidič nepoužije za jízdy bezpečnostní pás, hrozí mu na místě pokuta až do výše 2000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun.

Zdroj: Policie ČR