MSK | V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu proběhla ve dnech 12. – 13. května 2021 na teritoriu Moravskoslezského kraje mezinárodní dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou osob.

Foto: Policie ČR

Dále byla zaměřena na dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí, na důkladnou kontrolu technického stavu vozidel, na nedovolenou manipulaci s kontrolními zařízeními (tachografy) a s paměťovými kartami a na další okolnosti vyplývající z provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu uvedených dvou dnů se celé této předem připravované akce zúčastnilo pět desítek policistů z dopravní policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 273 účastníků silničního provozu (řidičů osobních automobilů, motocyklů, nákladních motorových vozidel a souprav, autobusů i jízdních kol), přičemž bylo zjištěno 66 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 55 případů porušení zákona a 11 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Službu konající policisté zastavili 6 řidičů autobusové dopravy a celkem 156 řidičů nákladních motorových vozidel či souprav, a to z České republiky, ze zemí Evropské unie i z tak zvaných třetích zemí. Prováděné kontroly byly následně zaměřeny na technický stav dopravních prostředků, na převážený náklad, na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, na případné porušení v oblasti sociálních předpisů (tachograf, paměťové karty, odpočinek, bezpečnostní přestávky…), na povinné dokumenty k řízení a k provozu vozidel a na možné požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek před jízdou nebo během řízení.

Autobusová přeprava byla zcela bez závad, u nákladní dopravy byly zjištěny tři desítky případů porušení zákona. Zde se jednalo hlavně o nevyhovující technický stav tažného nebo přípojného vozidla, tedy soupravy (5x), o přetíženost či nesprávně zajištěný náklad (12x), o nesprávné používání tachografu (7x), o porušení doby řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky (1x), o překročení povolené/dovolené rychlosti (3x) a byly zjištěny i různé nedostatky v dokumentech řidiče, vozidla či dopravce (5x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Zdroj: Policie ČR