KRNOV | V domově pro seniory v Rooseveltově ulici začala rekonstrukce prostor pro vznik Senior Pointu. Kontaktní místo, kde senioři z celého města najdou odbornou radu, bezplatné internetové připojení a řadu potřebných informací nejen o partnerech poskytujících slevy, zahájí provoz ještě do konce letošního roku.

Foto: Domov pro seniory Krnov

Proč Senior Point vzniká právě v domově pro seniory, vysvětlil místostarosta Jan Krkoška: „Hledali jsme bezbariérový prostor, což přízemí budovy domova pro seniory splňuje. Také to vnímáme jako šanci ještě více zpřístupnit domov veřejnosti a naplnit tak naše pojetí domova jako otevřené instituce. Tím, že tady budou docházet senioři a jejich rodinní příslušníci zvenčí, si také slibujeme oživení tohoto prostoru.“

O zřízení Senior Pointu v Krnově rozhodla rada města v dubnu. V městském rozpočtu je na něj vyčleněna částka 200 tisíc korun, dalšími 50 tisíci korunami jeho vznik podpoří domov pro seniory. Vybavení a mzda pracovníků, rovněž seniorů, bude hrazena z dotačních prostředků Moravskoslezského kraje.

Smyslem Senior Pointu je soustředit poskytování informací pro seniory z důležitých oblastí každodenního života na jednom místě. Služba je určena pro osoby ve věku od 55 let výše. Jedná se o poskytování informačních materiálů a informací například ze sociální oblasti, z oblasti bezpečnosti a prevence, spotřebitelských nákupů nebo volnočasových aktivit. Součástí kontaktního místa je vytvoření zázemí pro poskytnutí odborných konzultací, využití internetu či jen pro přátelské posezení. Senior Point by měl nabízet a zprostředkovávat také další aktivity pro seniory, jako besedy a přednášky nebo registraci v rámci slevové sítě Senior Pas. Seniorské kontaktní místo bude provozovat obecně prospěšná společnost Společně o.p.s.

Zdroj: MěÚ Krnov