KRNOV | Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v Domově pro seniory Krnov. To je cíl vedení domova, které v současné době zpracovává seznam investic, potřebných pro jeho naplnění, jež by měly realizovány v příštích pěti letech. Je v něm také rekonstrukce přízemí budovy, kde je umístěna služba domov se zvláštním režimem. Tu v současnosti využívá pětatřicet osob trpících Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.  

Na tento dílčí projekt se domovu pro seniory naskytla možnost získat evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která pokryje až 90 procent uznatelných nákladů. Z celkových výdajů na rekonstrukci, které jsou vyčísleny na 14 milionů korun, by tak vlastní podíl činil jen 1,4 milionu korun.

„Abychom ale mohli žádost o dotaci u ministerstva pro místní rozvoj podat, museli jsme nejdříve získat souhlas našeho zřizovatele, kterým je město Krnov. A to z toho důvodu, že v případě získání dotace budeme potřebovat z rozpočtu města nejen finanční prostředky na spoluúčast, ale i na samotnou realizaci do doby, než budou finance z IROP ex post proplaceny,“uvedla ředitelka Domova pro seniory Kateřina Michaliková.

Rada města domovu vyšla vstříc a podání žádosti o dotaci schválila. „Revitalizace zázemí pro poskytování kvalitní sociální služby v domově pro seniory patří mezi naše priority. I proto bylo schválení podání žádosti a s tím spojené finanční spoluúčasti v radě jednomyslné. Budova domova byla uvedena do provozu ještě před rokem 1990 a technologicky je v mnoha ohledech zastaralá. Udržovat objekt v dobrém stavu je sice finančně náročné, ale cítíme to jako svoji povinnost – vždyť se jedná o zázemí pro Krnováky v seniorském věku, kteří zůstali odkázáni na pomoc druhých. Samozřejmě, že v takové situaci je každá dotační příležitost velmi vítaná a jsem rád, že paní ředitelka o získání finančních prostředků z jiných zdrojů aktivně usiluje,“ řekl místostarosta Jan Krkoška.

Plánovaná rekonstrukce přízemí budovy domova pro seniory v Rooseveltově ulici zahrnuje modernizaci pokojů a sociálních zařízení, denní místnosti klientů, společné koupelny a  kuchyňky s jídelnou. Počítá se i s výměnou podlah a podhledů, zakoupením nových elektrických polohovatelných postelí, výměnou madel na chodbách, pořízením nového orientačního systému nebo výměnou signalizačního zařízení.

Zdroj: MěÚ Krnov